Menu
Menu
Facebook | Linkin
Menu

GCWW-GCWC

GCWC – SAN Wall to Corner

GCWC – SAN Wall to Corner

CHIỀU RỘNG KHE: 2″
CHẤT LIỆU: Nhựa Santoprene, Nhôm
ĐỘ CO GIÃN: ±50%
CHỊU CHẤN ĐỘNG GÂY RA BỞI: Nhiệt, Địa chấn


GCWW SAN Wall to Wall

GCWW SAN Wall to Wall

CHIỀU RỘNG KHE: 3″
CHẤT LIỆU: Nhựa Santoprene, Nhôm
ĐỘ CO GIÃN: ±50%
CHỊU CHẤN ĐỘNG GÂY RA BỞI: Nhiệt, Địa chấn


error: This image is HTD\'s Copyright